Złe nawyki żywieniowe u młodzieży

Złe nawyki żywieniowe u młodzieży

Przyjęte przez młodzież złe nawyki żywieniowe budzą duży niepokój. Następstwa złego odżywiania mogą ujawnić się w późniejszym, dorosłym życiu. Lekkomyślność i brak poczucia odpowiedzialności młodzieży za własne zdrowie może powodować w przyszłości groźne konsekwencje.

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe stanowią poważne zagrożenie dla właściwego rozwoju organizmu dzieci i młodzieży. Stwarzają ryzyko pojawienia się zarówno wielu problemów zdrowotnych, jak i społecznych.

Młodzież i dieta

Nieuzasadnione odchudzanie czy stosowanie rygorystycznych diet eliminacyjnych może powodować nieprawidłowy rozwój fizyczny, a także częste występowanie zaburzeń psychicznych – co może również prowadzić w przyszłości do otyłości. Zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych czynników determinujących zdrowie człowieka; kształtują się w dzieciństwie, a następnie przenoszone są w dorosłość.

Jak zapewnić dobre nawyki żywieniowe u dzieci?

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i niska aktywność fizyczna mogą przyczynić się do powstania otyłości, a restrykcyjne odchudzanie do zaburzeń psychicznych. Racjonalna dieta jest – obok właściwego rozwoju fizycznego – warunkiem prawidłowego rozwoju psychicznego oraz emocjonalnego.

Ważnym zadaniem szkoły – w tym pielęgniarki – jest edukacja zdrowotna, która ma za zadanie ochronę zdrowia, niedopuszczenie do zaburzeń, problemów. Ważne jest u uczniów kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie i tworzenie odpowiedniego środowiska, które sprzyja zdrowiu. Ważne jest doskonalenie, umacnianie zdrowia dzieci.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DIETETYCZNE