Ważność pakietu

Ważność wykupionego pakietu obowiązuje przez okres trzech miesięcy.